Undvik kaos i mastskjulet


Mastskjulen börjar nu fyllas på med master. För att alla ska få plats gäller följande: De yttre facken ned mot sjön i det nedre skjulet är avsedda för långa och tunga master som är svåra att hantera, dvs master över 17 meter eller särskilt tunga master. Mindre master (under 12 meter) ska ligga i det övre mastskjulet och till vänster i det nedre skjulet. Lätta master ska läggas så högt som möjligt.