Brygga för toatömning på plats


Förberedelserna för klubbens toatömningsstation är i full gång. Den nya brygga där stationen ska ligga har nu anlänt och placerats i anslutning till mastkran. En fördel med detta är att bryggan också kan fungera som ”väntbrygga” vid på- och avmastning.