Avgifter


Avgifter för 2024

För beräkning av den yta båten tar på land eller vatten använder vi båtens längd plus en halvmeter gånger båtens bredd plus en halvmeter. För båtar på vagn/trailer på land räknar vi på dess hela längd och
bredd. Släpjolle/roddbåt räknas som båt <5 meter och är avgiftsfri om man har annan båt med plats i klubben. För båtar på trailer på land räknar vi på hela ekipagets längd och bredd.
Debitering av sommaravgifterna sker efter den faktiska bredd båten tar vid bryggan. De som ligger vid Y-bom debiteras bredden mellan Y-bommarna. För båtar som ligger i sjön över vintern debiteras ingen torr- och sjösättningsavgift.
För sommarplatser i sjön som sägs upp och lämnas före sista juni, krediteras halva beloppet.

NamnBelopp
Inträdesavgift, inklusive första årsavgift / Årsavgift, huvudmedlem4 000/500 kr
Inträdesavgift, inklusive första årsavgift / Årsavgift, familjemedlem1 250/250 kr
Inträdesavgift, inklusive första årsavgift / Årsavgift, juniormedlem600/100 kr
Torr- & sjösättningsavgifter, en avgift per säsong
Typ A, Slamkryparbåt < 2 500 kg1 450 kr
Typ B, Slamkryparbåt 2 500 – 5 000 kg1 800 kr
Typ C, Slamkryparbåt > 5 000 kg2 400 kr
Typ D, Trailerbåt < 1 000 kg900 kr
Typ E, Trailerbåt 1 000 – 3 000 kg1200 kr
Typ F, Båt på egen trailer1000 kr
Typ G, Kranbåt på kajen5 000 kr
Nyttjande av slamkryparen, övriga medlemmar2 400 kr
Landplats eller vinterplats i sjön80 kr/m2
Y-bomsplats med el och vatten140 kr/dm
Y-bomsplats med el120 kr/dm
Bryggplats med el och vatten120 kr/dm
Bryggplats med endast el100 kr/dm
Bryggplats utan varken el eller vatten90 kr/dm
Svajboj, båt < 8 m2 500 kr
Svajboj, båt > 8 m3 500 kr
Sommarplats på land för båt på vagn/trailer2 000 kr
Sommarplats på land för båtar på bockar/stöttor2 500 kr
Vinterplats på land för mindre båt som inte får plats under egen båt eller i jolleställ750 kr
Parkering av tom trailer sommartid för den som inte har vinterplats i klubben1 000 kr
Avspolning båtbotten under sommaren300 kr
Förlängd säsong i sjön. Kostnad för tiden 15 november – 15 januari.400 kr
Skifte mellan sommar- och vintertid sker 15 april och 15 november
Sjöbod600 kr
Klubbvimpel150 kr
Extra mast i mastskjulet500 kr
Tag150 kr
Borttappad tag500 kr
Lån av sjösättningsramp eller mastkran, ej medlemsbåt300 kr
Klubbholmsstugorna, högsäsong per halv vecka1 750 kr
Klubbholmsstugorna, lågsäsong per dag450 kr
Bastuavgift, per person30 kr
Hamnavgift inklusive el, per dygn – gäller även Klubbholmen för gäst till medlem250 kr
Dagavgift Klubbholmen, gäst till medlem100 kr
Elavgift Klubbholmen, per dygn73 kr
Flyttning av vagga, trailer, mast eller täckningsmaterial500 kr
Flyttning av båt som ligger i vägen vid fastställt sjösättningsdatum1 500 kr
Ej sjösatt båt 30/6 – 30/8, per vecka första året700 kr
Ej sjösatt båt 30/6 – 30/8, per vecka andra året, avgiften dubblas för varje år på land1 400 kr
Båt utan giltig dekal och QR-kod500 kr
Omärkt båt på land500 kr
Hamntillsyn där ersättare arrangeras i klubbens regi – meddelas innan 30 april2 000 kr
Utebliven hamntillsyn3 000 kr
Arbetspliktsavgift, debiteras den som har båt registrerad i klubben500 kr

Medlems- och eventuell bryggplatsavgift ska enligt klubbens stadgar vara betalade en månad efter avisering, dock senast den 30 april.
Medlem som inte har för avsikt att utnyttja sin landplats ska senast den 31 juli meddela Landansvarig detta. Om så inte sker, kommer avgift för landplats att debiteras. Avgift för uppläggningsplats på land ska vara klubben tillhanda senast den 1 november.
Om inte medlemmen erlagt avgiften 14 dagar efter att påminnelse erhållits går ärendet vidare till styrelsen. Styrelsen har här att ta ställning till om det finns skäl till utträde ur klubben enligt klubbens stadgar § 2.