Avgifter


Avgifter för 2020

För beräkning av den yta båten tar på land eller vatten använder vi båtens längd plus en halvmeter gånger båtens bredd plus en halvmeter. För båtar på trailer på land räknar vi på hela ekipagets längd och bredd.

Debitering av sommaravgifterna sker efter den faktiska bredd båten tar vid bryggan. De som ligger vid Y-bom debiteras bredden mellan Y-bommarna. För de som ligger förtöjda vid boj används schablonmässigt båtens bredd plus en halvmeter. För båtar som ligger i sjön över vintern debiteras ingen torr- & sjösättningsavgift.

Vi betraktar en segeljolle på handdragen trailer på samma sätt som de jollar som ligger på våra jollebryggor. Har du en plats i sjön sommartid får du lägga upp din segeljolle utan kostnad. Ta kontakt med hamnkapten eller landansvarig så anvisar vi lämplig plats.

NamnBelopp
Inträdesavgift, huvudmedlem3 500 kr
Inträdesavgift, familjemedlem1 000 kr
Inträdesavgift, juniormedlem500 kr
Årsavgift, huvudmedlem500 kr
Årsavgift, familjemedlem250 kr
Årsavgift, juniormedlem100 kr
Torr- & sjösättningsavgifter, en avgift per säsong
Kranbåtar (De båtar som endast kan ligga längs Pålnäsvikskajen)5 000 kr
Slamkryparbåt1 250 kr
Trailerbåt (Båt utan köl med deplacement < 3000 kg)750 kr
Nyttjande av slamkryparen för båt som ej har vinterplats på land1 000 kr
Landplats eller vinterplats i sjön65 kr/m2
Y-bomsplats med el och vatten140 kr/dm
Y-bomsplats med el120 kr/dm
Bryggplats med el och vatten120 kr/dm
Bryggplats med endast el100 kr/dm
Bryggplats utan varken el eller vatten90 kr/dm
Svajboj2 000 kr
Plats på hamnplan för båt på trailer sommartid - "Sommarplats på land"2 000 kr
Plats på hamnplan för tom trailer sommartid - "Trailerparkering"750 kr
Sommartid definierar vi som 15 maj till 15 september
Sjöbod500 kr
Klubbvimpel100 kr
Extra mast i mastskjulet500 kr
Avgift för klubbnyckel250 kr
Avgift för borttappad nyckel750 kr
Lån av sjösättningsramp, ej medlemsbåt300 kr
Klubbholmsstugorna, högsäsong per vecka (16 juni - 18 augusti)2 000 kr
Klubbholmsstugorna, högsäsong per dag (16 juni - 18 augusti)300 kr
Klubbholmsstugorna, lågsäsong per dag250 kr
Bastuavgift, per person20 kr
Hamnavgift per dygn200 kr
- tillägg för elanslutning50 kr
Flyttning av vagga, trailer, mast eller täckningsmaterial500 kr
Flyttning av båt som ligger i vägen vid fastställt sjösättningsdatum1 500 kr
Ej sjösatt båt 15/6 - 30/8, per vecka första året700 kr
Ej sjösatt båt 15/6 - 30/8, per vecka andra året1 400 kr
Avgift för båt utan giltig dekal & QR-kod500 kr
Avgift för omärkt båt på land500 kr
Avgift för utebliven vakt2 000 kr
Arbetspliktsavgift200 kr

Medlems- och eventuell bryggplatsavgift ska enligt klubbens stadgar vara betalade en månad efter avisering, dock senast den 30 april.
Medlem som inte har för avsikt att utnyttja sin landplats ska senast den 31 juli meddela Landansvarig detta. Om så inte sker, kommer avgift för landplats att debiteras. Avgift för uppläggningsplats på land ska vara klubben tillhanda senast den 1 november.
Den som inte betalat sin avgift i tid får en skriftlig påminnelse och påförs en påminnelseavgift om 50 kronor. Efter ytligare 10 dagar skickas påminnelse 2. Där en administrativ avgift på 250 kronor tas ut. Om inte medlemmen erlagt avgiften 14 dagar efter att påminnelse erhållits går ärendet vidare till styrelsen. Styrelsen har här att ta ställning till om det finns skäl till utträde ur klubben enligt klubbens stadgar § 2.