Årsmöte 2020


Namn Ändrad
01. SBK Kallelse 2020-02-14
02. Dagordning 2020-02-14
02.5. ÅR SBK 2019.2 2020-02-17
03. Verksamhetsplan 2020-02-14
04. Uppdrag från årsmötet 2019 2020-02-14
05-0. Information om Tattbybron 2020-02-14
05-1. 2019-03-20 Tekninsk PM Tattbybron 2020-02-14
05-2. 2019-05-29 Information kring Tattbybron 2020-02-14
06-0. Återkommande propositioner 2020-02-14
06-1. Proposition nr. 1 Teckningsrätt 2020-02-14
06-2. Proposition nr. 2 Fullmakter 2020-02-14
06-3. Proposition nr. 3 Deadline för sommarplats 2020-02-14
06-4. Proposition nr. 4 Olovligt nyttjande 2020-02-14
06-5-0. Proposition nr. 5 NFBK 2020-02-14
06-5-1. NFBK extramöte 2019-11-06 2020-02-14
06-5-2. NFBK förslag till nya stadgar 2020-02-14
06-6. Proposition nr. 6 Finansiering 2020-02-14
06-7. Proposition nr. 7 Moms 2020-02-14
07. Motion Peter Björck 2020-02-14
08-1. Budget 2020 SBK 2020-02-17
08-2. Förslag till nya avgifter 2020 2020-02-17
09. Valberedningens förslag 2020-02-14