Årsmöte 2015


NamnÄndrad
1-Dagordning1435257948
10-Övrig-information1435257949
2-Ordföranden-har-ordet1435257950
3-Verksamhetsplan1435257950
4-Ekonomirapport1435257950
5-Hamnrapport1435257950
6-Landrapport1435257950
7-Miljörapport-Roy1435257951
8-Klubbholmen1435257951
9-Vaktrapport1435257951
Årsredovisning 20141435257955
Kallelse1435257954
Klubbens Avgifter 20151435257952
Motion Åke Etsmar1435257953
Propositioner1435257954
Resultatbudget 20151435257954
Seglingskommitens Rapport1435257954
Stadgar1435257954