Årsmöte 2015


Namn Ändrad
1-Dagordning 2019-02-07
10-Övrig-information 2019-02-07
2-Ordföranden-har-ordet 2019-02-07
3-Verksamhetsplan 2019-02-07
4-Ekonomirapport 2019-02-07
5-Hamnrapport 2019-02-07
6-Landrapport 2019-02-07
7-Miljörapport-Roy 2019-02-07
8-Klubbholmen 2019-02-07
9-Vaktrapport 2019-02-07
Årsredovisning 2014 2019-02-07
Kallelse 2019-02-07
Klubbens Avgifter 2015 2019-02-07
Motion Åke Etsmar 2019-02-07
Propositioner 2019-02-07
Resultatbudget 2015 2019-02-07
Seglingskommitens Rapport 2019-02-07