Arbetsplikt


Hur fungerar arbetsplikten i Saltsjöbadens båtklubb?

Efter beslut på årsmötet 2022 förändrades debiteringen till medlemmarna av arbetsplikt i båtklubben. Våra olika ansvarsgrupper har identifierat uppdrag som behöver utföras på respektive område, där ni medlemmar kan hjälpa till att bidra med arbetskraft. Ett sådant tillfälle ersätter den tidigare arbetsplikten. Detta för att vi i klubben har ett större behov för den enskilde medlemmens medverkan.

Således kan klubben nu erbjuda vissa tillfällen att genomföra sin arbetsplikt. Genom din medverkan får du avgiften krediterad på nästa faktura.

Självklart är deltagandet frivilligt. Väljer man att inte ta något arbetspass, krediteras inte avgiften. Gäller för ett arbetspass.

  • Anmälan Vi ser din anmälan som bindande.
  • Glöm inte När du är på plats anmäler du dig till en funktionär som registrerar ditt deltagande, ta gärna med oömma kläder och ev egna redskap.
  • När Hela säsongen, olika pass kommer kontinuerligt läggas ut.

Vid frågor, mejla:

Arbetsplikt

Välj önskad aktivitet och fyll i dina uppgifter.

Mer detaljerad information kommer skickas ut inför respektive aktivitet till de som ska deltaga.