Årsmöte 2023


Namn Ändrad
00 Kallelse och dagordning 2023 2023-01-31
01 Ordförande summerar året 2022 2023-01-31
02 Verksamhetsberättelser 2022 2023-01-31
03 Årsredovisning 2022 2023-01-31
04 Revisionsberättelse 2022 2023-01-31
05 Rampgruppens förslag till beslut 2023-02-01
05.1 En fullständig rapport med bilagor finns att finna längre ner 2023-02-01
06 Verksamhetsplan 2023 2023-01-31
07 Proposition #1 2023-01-31
08 Motion #1 2023-01-31
09 Konsekvensanalys gällande motion #1 2023-01-31
10 Förslag till avgifter 2023 2023-01-31
11 Förslag till budget 2023 2023-01-31
12 Presentation Robert Dybeck 2023-01-31
13 Presentation Lena Höglund 2023-01-31
14 Presentation Ola Larson 2023-01-31
15 Presentation Lotta Stenhardt 2023-01-31
16 Presentation Peter Wiklund Wandrup 2023-01-31
17 Valberedningens förslag 2023 2023-01-31
18 Fullmakt 2023 2023-01-31
Stadgar SBK 2023-01-31

05 Rampgruppens utredning

Namn Ändrad
01 Rampgruppen rapport 2023-02-01
Bil 1 Kort Resume, besök på olika båtklubbar 2023-02-01
Bil 1.1 Viggbyholms ramp med flytbrygga stagad i sidled driver inte efter vindriktning 2023-02-01
Bil 1.2 Viggbyholms ramp. Plats för två 12-tonnare samtidigt bredvid varandra 2023-02-01
Bil 1.3 Viggans rampritningar 2023-02-01
Bil 1.4 Trälhavet rampen. Upptagning med 12-tonnare 2023-02-01
Bil 1.5 Trälhavet upptagning med 25-tonnare, Bavaria 39a 2023-02-01
Bil 1.6 Karlslund marina. Hjullastare med hydralvagn 2023-02-01
Bil 2 Rampgruppen geotekniskt underlag offertförfrågan 2023-02-01
Bil 3 Ekonomisk redovisning, 10 års analys 2023-02-01
Bil 4 Båtar på land, depl o mått på klubbens båtar på land 2023-02-01