Årsmöte 2022


Namn Ändrad
00 Kallelse 2022 2022-01-28
01 Ordförande har ordet 2022-01-28
02 Verksamhetsberättelser 2022-01-26
03 SBK årsredovisning 2021 2022-01-26
04 Revisionsberättelse 2021 2022-01-26
05 Verksamhetsplan 2022 SBK 2022-01-26
06 Proposition #1 Miljöprojekt 2022-01-26
07 Proposition #2 Förslag till Ordningsregler 2022 2022-02-13
08 Motion #1 – Kedjespel 2022-01-26
09 Motion #2 – Vaggor 2022-01-26
10 Motion #3 – Bryggplatser på hösten 2022-01-26
11 Motion #4 – P-förbud 2022-01-26
12 Motion #5 – Förlängning av jollebryggan 2022-01-26
13 Motion #6 – Drevlyft 2022-01-26
14 Motion #7 – Fasta platser för master 2022-01-26
15 Förslag till Avgifter 2022 2022-01-26
16 Förslag till budget 2022 2022-01-26
17 Mikael Florin presentation 2022-01-26
18 Per Geijer presentation 2022-01-26
19 Förslag Styrelse 2022 2022-01-26
20 Stadgar 2021 2022-01-28
21 Fullmakt 2022-01-28