Aktuellt 2013


Vintern är i antågande och från och med söndagen den 10 november är slamkryparen tagen ur drift för säsongen. Lördag 9 november är därmed sista dagen som subliften kan användas. De båtägare som därefter vill torrsätta får ordna detta på egen hand. Saltsjö Larm eller Bil- och båtjour heter de firmor som brukar hjälpa till. Senast uppdaterad 5 november 2013

Nu går subliften i vinteride


Projektet Hav möter land som arbetar med att förbättra vattenmiljön runt Skagerack och Kattegatt har kommit ut med en handbok med goda råd till båtklubbar som vill leva miljövänligt. [wpfilebase tag=file id=9 /] Senast uppdaterad 3 november 2013

Tips för miljövänligare hamn


Den som till äventyrs har glömt att ta undan sin mast från området bakom mastkranen måste göra det genast så att inget hindrar grävarbetena för ledningen från toatömningsstationen till toaletterna. Senast uppdaterad 30 oktober 2013

Ligger din mast ivägen?Förberedelserna för klubbens toatömningsstation är i full gång. Den nya brygga där stationen ska ligga har nu anlänt och placerats i anslutning till mastkran. En fördel med detta är att bryggan också kan fungera som ”väntbrygga” vid på- och avmastning. Senast uppdaterad 13 oktober 2013

Brygga för toatömning på plats


Mastskjulen börjar nu fyllas på med master. För att alla ska få plats gäller följande: De yttre facken ned mot sjön i det nedre skjulet är avsedda för långa och tunga master som är svåra att hantera, dvs master över 17 meter eller särskilt tunga master. Mindre master (under 12 meter) ska ligga i det övre mastskjulet och till vänster […]

Undvik kaos i mastskjulet


Nu är årets lediga vinterplatser på landplan fördelade. Det kan finns någon restplats att tillgå när upptagningen för hösten är över men det är inget som vi kan lova för tillfället. Vi vill också påminna om att den som önskar köa för en vinterplats nästa säsong måste förnya sin ansökan efter nyår. Senast uppdaterad 9 september 2013

Landplatserna nu fördeladeKlubbholmen har nu försetts med en ”nödbrygga” på ostsidan med plats för tre båtar. Bryggan är bara tänkt att användas för angöring i hård västvind då platserna i den ordinarie hamnen är dåligt skyddade.  Alla medlemmar är förstås välkomna att använda bryggan men gör det på egen risk. Att ligga på ostsidan innebär att man är väldigt utsatt för svall […]

Skydd för västlig vind på KlubbholmenDen 20:e juli siktades en säl vid inloppet till Pålnäsviken av medlem nr 739 Claes Rydberg. ”Jag har aldrig tidigare sett en säl så långt in i skärgården” skriver Claes i ett inlägg på Bryggsnack, hemsidans forum för dialog mellan medlemmarna. Senast uppdaterad 7 augusti 2013

Säl korsade BaggenRespekten för fartgränsen på 5 knop i Pålnäsviken och Neglingemaren har varit dålig under sommaren. Ett antal båtar har dånat genom hamnen i upp till 20 knop. Detta är naturligvis störande för alla som vistas i området och innebär dessutom en akut olycksrisk. SBK utgår från att alla klubbmedlemmar känner till fartgränsen och respekterar den. Senast uppdaterad 4 augusti 2013

Sänk farten i hamnen!Många båtar står kvar på land och alla som inte har speciellt tillstånd måste vara i sjön före 17 juni. Att bli kvar på land utan tillstånd kostar 700 kronor per vecka. De som nu sjösätter får arrangera det på egen hand. Läs mer här. Senast uppdaterad 10 juni 2013

Bråttom att sjösätta resterande båtar!Närmare 100 klubbmedlemmar slöt upp vid städkvällen den 28 maj. Toaletter och klubbhus blev ordentligt städade, och hamnområdet befriades från skräp samt en massa sly och ogräs.  Dessutom fräschades klubbhuset, toaletthuset och en del bodar upp med ny färg. Kvällen avslutades med traditionell korvgrillning. Senast uppdaterad 6 juni 2013

Effektiv städkväll i hamnen


Vårvädret har nu äntligen nått Pålnäsviken vilket vi alla säkert uppskattar. Detta innebär dock att den snö som fortfarande finns på landplan smälter i rask takt och det bildas mycket vatten på marken. Detta kan påverka din båtpallning och vi uppmanar alla berörda medlemmar att snarast titta till sin båt och kontrollera att den står stadigt. Senast uppdaterad 11 april […]

Osäker mark på hamnplan


De snömängder vi fått den senaste veckan frestar hårt på många täckställningar nere på hamnplan rapporterar landansvarige Rickard Roth som pulsat runt i snön på en inspektionsrunda. Vi vill därför uppmana alla att snarast titta till sin båt. Om det kommer mer snö kan det bli ogörligt att få bort den från ställningen och risken för haverier ökar. Senast uppdaterad […]

Snön tynger i hamnen