Sänk farten i hamnen!


Respekten för fartgränsen på 5 knop i Pålnäsviken och Neglingemaren har varit dålig under sommaren. Ett antal båtar har dånat genom hamnen i upp till 20 knop. Detta är naturligvis störande för alla som vistas i området och innebär dessutom en akut olycksrisk. SBK utgår från att alla klubbmedlemmar känner till fartgränsen och respekterar den.