Bilder Sjösättning 2018


Bilder från en solig sjösättningsdag i Båklubben 2018
[envira-gallery slug=”palnasviken”]
Foto: Sten Brattberg www.Saltisbilder.se