Bilder Sjösättning 2018


Bilder från en solig sjösättningsdag i Båklubben 2018


Foto: Sten Brattberg www.Saltisbilder.se