Bilder Sjösättning 2018


Bilder från en solig sjösättningsdag i Båklubben 2018

Foto: Sten Brattberg www.Saltisbilder.se