Årsmöte 2024


Namn Ändrad
01 Kallelse och dagordning 2024 2024-02-25
02 Punkt 8. Ordförande har ordet 2024 2024-02-25
03 Punkt 8. Verksamhetsberättelse 2023 2024-02-25
04 Punkt 8. ÅR SBK 2023-12-31 2024-02-25
05 Punkt 8. Revisionsberättelse 2023 2024-02-25
06 Punkt 11. Styrelsens uppdrag att utreda status av ramp och dess underlag 2024-02-25
07 Punkt 12. Verksamhetsplan 2024 2024-02-25
08 Punkt 13. Proposition #1 2024-02-25
09 Punkt 13. Proposition #2 2024-02-25
10 Punkt 14. Motion #1 2024-02-25
11 Punkt 15. Förslag till avgifter 2024 2024-02-25
12 Punkt 15. Budget 2024 2024-02-25
13 Punkt 16. Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer 2024 2024-02-25
14 Fullmakt 2024 2024-02-25
15 Stadgar SBK 2021 2024-02-25