Gästplatser


SBK har fem stycken gästplatser framför klubbhuset på Pålnäsvägen. Förtöjningsbojar är märkta med ”Gäst”. Hamnavgiften ger tillgång till vatten, el, toaletter och dusch samt soptömning. Avgiften erlägges via hemsidan. Den som vill utnyttja en gästplats längre tid än två dygn måste kontakta hamnkapten Jonas Eriksson på +46 (0)72 201 28 03.

 

OBS! Gästplatserna är endast till för våra gästande båtar. Om en medlem tillfälligt behöver lägga till på ledig gästplats för att bunkra ska det  alltid finnas någon i båtens närhet om gästande båt behöver platsen. Gästande båt har alltid företräde till platsen.

Laddning av batterier kan ske från nocken vid servicebryggan (slamkryparrampen) eller från, av hamnkapten, anvisad plats.

SBK-båt som trots allt ockuperar en gästplats under perioden juni-aug kommer att debiteras som gästande båt.