Kontaktuppgifter


Generell mejladress till klubben:

Kontaktinfo till styrelse och funktionärer hittar du här: Styrelse och funktionärer

Klubbansvarig: Ordförande
Mejladress:

Hamntillsyn:
Mejladress:

Hamnkapten:
Mejladress:

Landansvarig:
Mejladress:

Klubbholmsvärdar:
Mejladress:

Frågor rörande medlemsregistret:

SBK:s bankgiro:

Swish:

Organisationsnummer:

Postadress: SBK, Box 9, 133 21 Saltsjöbaden

Hemsida: www.saltsjobadensbatklubb.se

 

Vi håller till här

Den som inte är bilburen kan nå SBK:s hamn genom att ta Saltsjöbanan till Neglinge station, gå över till den norra sidan järnvägen och fortsätt sedan rakt fram mot vattnet.