Historia och bilder


Saltsjöbadens båtklubb bildades 1926 av anställda vid järnvägen vilka i stor  utsträckning var bosatta i Neglinge med omnejd. Marken ställdes till förfogande av järnvägsbolaget som en personalvårdande åtgärd och klubben byggdes upp och utvecklades på helt ideell grund av människor med ett stort intresse för båtlivet.

Alltjämt är det arbete som bedrivs i båtklubben huvudsakligen av ideell karaktär även om det numera är vanligare att entreprenörer anlitas för underhåll med mera. Att den gamla andan levde kvar visade sig vid utvecklingen av nytt sjö och torrsättningssystem  år 2000 då frivilliga krafter gjorde stora insatser.

Båtlivet i klubben präglades tidigare av samvaro i form av navigeringstävlingar med mera men har nu utvecklats till ett mer enskilt praktiskt båtägande där den som vill kan uppleva klubbkänsla i form av gemenskap på den egna klubbholmen ”Sandhamnskobbarna”.

Numera arrenderas marken för verksamheten av Nacka Kommun. Klubben har även övertagit en del tidigare kommunala båtplatser vilket gör SBK till en klubb av ansenlig storlek och med spridning över en stor del av Saltsjöbadens yta.

 

Bilder

Foton från båtklubben har sammanställts av Lars-Erik Larsson på www.cybis.se.

Nutida foton hittar du  här.

Foton från förr hittar du här.

Vinterfoton hittar du här.