Hamntillsynsbokning


Hamntillsyn gäller alla medlemmar med båtplats på land eller i sjön, samt medlemmar med sjöbod.
Undantagna är medlemmar som är yngre än 19 år (fyller man 19 år under året ska man gå) och de som är äldre än 75 år. Från det år medlemmen fyller 76 år är hamntillsyn frivillig.

Det ska ske innan sista april varje år.

Den som inte själv går in och bokar  senast den 30/4 får ett pass genom utlottning.

För tidpunkt när bokningen öppnar se kalendern.

Bokning sker i Bas-K som är klubbens registersystem.