Hamntillsynsbokning


Alla medlemmar som utnyttjar klubbens faciliteter (sommarplats, vinterplats, bod eller mastförvaring), som fyllt 18 år men inte 75 år, ska gå vakt i hamnen en gång per säsong och kan själva boka sina pass här på hemsidan. Det ska ske innan sista april varje år.

Den som inte själv går in och bokar  senast den 30/4 får ett pass genom utlottning.

För tidpunkt när bokningen öppnar se kalendern.

Bokning sker i Bas-K som är klubbens registersystem.