Styrelse och funktionärer


Styrelse för Saltsjöbadens båtklubb

Ordförande & miljöombud: Roy Blom
E-post: ordf@saltsjobadensbatklubb.se
Telefon: 070-630 90 73

Vice ordförande tillika landansvarig (inkl. el): Per Dahlberg
E-post: viceordf@saltsjobadensbatklubb.se
Telefon: 070-518 12 70

Ekonomiansvarig: Lennart Huledal
E-post: ekonomi@saltsjobadensbatklubb.se
Telefon: 070-899 73 54

Kassör: Bengt Erixzon
E-post: kassor@saltsjobadensbatklubb.se
Telefon: 070-490 04 43

Sekreterare: Marie van der Linden
E-post: sek@saltsjobadensbatklubb.se
Telefon: 070-496 27 20

Hamnkapten: Jonas Eriksson
E-post: hamnkapten@saltsjobadensbatklubb.se
Telefon: 072-201 28 03

Styrelsens kontaktperson för klubbholmen & säkerhetsansvarig: Gunnar Bringel
E-post: sakerhet1@saltsjobadensbatklubb.se
Telefon: 070-766 40 49

Säkerhetsansvarig & ansvarig för uppmärkning av båtar: Thomas Broms
E-post: sakerhet2@saltsjobadensbatklubb.se
Telefon: 070-552 48 00

Suppleant: Lars Lindgren
E-post:
lars.lindgren@nordstjernan.se
Telefon:
070-222 31 22

Suppleant: Per Skoglund
Suppleant: Jacek Bielawski

Valberedning:
Ola Johansson
Hans Jansson
Truls Nilsson

Övriga funktioner
Revisorer: Otto Handberg, Jan Ellström
Revisorssuppleant: Stefan Classon

Vaktansvarig: Bengt Erixzon
E-post: vaktansvarig@saltsjobadensbatklubb.se
Telefon: 070-490 04 43

Klubbholmsvärdar: Marianne & Rolf Ahlex
E-post: klubbholmen@saltsjobadensbatklubb.se
Telefon: 070-456 77 00 & 072-250 75 85

Registeransvarig: Bengt Erixzon
E-post: registeransvarig@saltsjobadensbatklubb.se
Telefon: 070-490 04 43

Webbansvarig: Erik Turesson
E-post: hemsida@saltsjobadensbatklubb.se

Kontaktperson kappseglingskommittén: Fredrik Lindström
E-post: segl.kommitte@saltsjobadensbatklubb.se

Ombud StSF: Victor Wallenberg
E-post: victor.wallenberg@sectrade.se
Telefon: 070-266 12 27

Ombud SMBF: Gunnar Ljungholm
Telefon: 070-717 00 90

Ombud NFBK: Per Dahlberg
E-post: viceordf@saltsjobadensbatklubb.se
Telefon: 070-518 12 70

Förare av slamkrypare/sublift:

NamnTelefonE-post
Alexander Ingels070-222 66 89point@alexanderingels.com
Christer Strand073-340 05 34strandsmaleri@hotmail.com
Daniel Holfve073-591 41 41daniel.holfve@otp.se
Göran Lingström *070-338 64 12goran.lingstrom@scania.com
Peter Wiklund0760-104 910peter.n.wiklund@telia.com
Rolf Blom070-327 24 27rolfblom46@gmail.com
Tomas Holmberg070-716 26 57sir.tomas66@hotmail.com
Truls Nilsson070-248 08 22truls.servicetjanst@gmail.com
* - Endast helger

Funktionärer:
Stefan Forslund
Johan Lingbert
Hella Otterström
Victor Wallenberg