Styrelse och funktionärer


Styrelsens ledamöter går även att nå med mailadressen

Styrelse

NamnFunktion/ansvarsområdeMailadressTelefon
Ordförande
Vice ordförande
och hamnansvarig
Sekreterare och miljö
Ekonomi
Landansvarig
Kommunikation och arbetsplikt
Kappseglingar och hamntillsyn
Klubbholmen
Miljö
Kappseglingar och jollegrupp
Hamn och land

 

Övriga funktionärer

NamnFunktionE-postTelefon
Hemsida

Klubbholmsvärdar
Ombud SMBF
Ombud StSF

Ombud NFBK
Ansvarig för vatten i hamn och på bryggor
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Valberedning
Valberedning
Valberedning
Valberedning

 

Förare av slamkrypare/sublift

NamnE-postTelefon
*endast helger