Klubbholmen


 

Foto: Sten Brattberg

Sandhamnskobbarna, belägna i södra Ingaröfjärden på position  N 59012´58 O 18028´15 är Saltsjöbadens båtklubbs egen klubbholme.

Klubbholmens Historia (7 februari, 2019)

Sjökort klubbholmen översikt 2

Här finns bryggor för gästande båtar samt ett gemensamt umgängeshus, Klubbhuset, och två stycken stugor som medlemmarna kan hyra – Norrstugan och Söderstugan. Stugorna hyrs ut i block om halva veckor under högsäsong (juni-aug) samt helger eller enstaka vardagar under maj och september.

Till fastigheten hör också ett modernt utedass och en bastu. Klubbnyckeln passar till både klubbhus och bastu.

Läs mer om hur du bokar stugorna här.

Vid hårda sydväst-vindar är kan det vara svårt att hitta sjölä i hamnen. Det finns därför ett par bojar på ostsidan av ön. Klubbmedlemmar kan också söka hamn vid Nacka Förenade Båtklubbars klubbholme på Härsö väster om klubbholmen (se sjökort ovan). Där ligger man skyddad för sydvästliga, ostliga och västliga vindar. Härsö har också bastu.

Klubbholmen har vissa begränsade fiskevatten. Fiska endast för husbehov. Klubben har en eka som får användas till fisket.

Klubbholmsvärdarna är ansvarig för ordningen på ön och alla besökare förväntas rätta sig efter deras anvisningar. Se vidare

Ordningsregler (14 mars, 2024)


Klubbholmen, checklista (14 maj, 2021)

För att komma i kontakt med klubbholmsvärdarna se kontaktsidan för styrelsen och funktionärer.