Hamntillsyn


Passet påbörjas och avslutas genom in-och utcheckning med QR-kod i Klubbhuset.
Hamntillsyn gäller alla medlemmar med båtplats på land eller i sjön, samt medlemmar med sjöbod.
Undantagna är medlemmar som är yngre än 19 år (fyller man 19 år under året ska man gå) och de som är äldre än 75 år. Från det år medlemmen fyller 76 år är hamntillsyn frivillig.

Bokar du ej ett eget pass före den 30 april tilldelar klubben dig ett pass. Det är sedan upp till dig som medlem att genomföra, alternativt byta tid eller hitta ersättare. I Klubbhuset och på hemsidan finns kontaktuppgifter till ett antal hamntillsynsersättare. Det är upp till dig och ersättaren att komma överens om betalning för genomfört pass. Om en medlem uteblir från hamntillsynspass utgår en avgift beslutad av årsmötet för frånvaro.

Information om hur bokningen går till kan hittas här!

Under passet ska följande punkter genomföras:
• Stängning och låsning av bommar till hamnplanen och ramper samt tillse att vagngaraget och miljöboden är stängda/låsta.
• Kontrollera gästhamnsplatser och att gästande båtar har betalat hamnavgift.
• Tillse att toaletterna har papper och är städade. Nyckel till städförrådet mellan toaletterna finns i vaktskåpet.
• Fyll i en hamntillsynsrapport på datorn i Klubbhuset, instruktioner för inloggning finns på lapp vid tangentbordet.
• Rondering av samtliga bryggor och hamnplanen.
• Töm de tre soptunnorna utanför Klubbhuset, vid sjösättningsrampen och vid slamkrypargaraget. Sätt i nya, svarta soppåsar.

Till sist, med klubbens hamntillsyn är inte avsikten att vi ska vara poliser. Vi ska genom att rondera bryggor och hamnplanen hålla koll på varandras båtar och materiel. Syftet är också att visa rörelse, även på nätterna i hamnen och på så sätt försöka få obehöriga att inte vara intresserade av

Hamntillsynsersättare (28 september, 2023)

 

Vid frågor och funderingar maila