Årsmöte 2021


Namn Ändrad
01 Kallelse till Årsmöte 2021 2021-01-25
02 Ordföranden har ordet 2021-01-25
03 Årsredovisning SBK 2020 2021-01-25
04 Revisionsberättelse 2021-01-25
05 Rapport från klubbholmen 2021-01-25
06 Rapport från hamn & land 2021-01-25
07 Verksamhetsplan för 2021 2021-01-25
08 Återkommande proposition stadgeändring 2021-01-25
09 Proposition – Förslag till ordningsregler 2021 2021-01-25
10 Budget SBK 2021 2021-01-25
11 Motion Jan Överby – Elvinch till mastkran 2021-01-25
12 Motion Olle Knös – Jolleförråd 2021-01-25
13 Motion Pernilla Wångklev – Mastvagnar 2021-01-25
14 Motion Svante Hultquist – Båtbottentvätt 2021-01-25
15 Förslag till Avgifter 2021 2021-01-28
16 Valberedningens förslag styrelse & funktionärer 2021 2021-01-25
17 Presentation Birgitta Torstensson 2021-01-25
18 Presentation Peter Blom 2021-01-25
19 Presentation Victor Wallenberg 2021-01-25
20 Information NFBK 2021-01-25