Saltsjöbadens båtklubb är allmännyttig ideell förening som på uppdrag av sina medlemmar främjar det lokala båtlivet samt verkar för ett gott kamrat- och sjömanskap.

Saltsjöbaden båtklubb bildades 1926 och har idag närmare 950 medlemmar. Klubben är öppen för alla som vill bli medlemmar men båtplats kan bara erbjudas dem som bor i Nacka kommun.

Saltsjöbadens båtklubbs hamn ligger i Pålnäsviken på latitud N 59,17,27 och longitud O 18,18,07.

Hamnanläggningen omfattar ett antal bryggor i och bojar i Pålnäsviken samt bryggor i Neglingemaren. Klubben förfogar också över landområdet längst in i Pålnäsviken där det finns ramper för upptagning av båtar.
Upptagning och sjösättning sköts av ideella krafter. Hamnen vaktas om nätterna av medlemmarna själva samt ett vaktbolag.