Skydd för västlig vind på Klubbholmen


Klubbholmen har nu försetts med en ”nödbrygga” på ostsidan med plats för tre båtar. Bryggan är bara tänkt att användas för angöring i hård västvind då platserna i den ordinarie hamnen är dåligt skyddade.  Alla medlemmar är förstås välkomna att använda bryggan men gör det på egen risk. Att ligga på ostsidan innebär att man är väldigt utsatt för svall från den omfattande båttrafiken på Ingaröfjärden.