Osäker mark på hamnplan


Vårvädret har nu äntligen nått Pålnäsviken vilket vi alla säkert uppskattar. Detta innebär dock att den snö som fortfarande finns på landplan smälter i rask takt och det bildas mycket vatten på marken. Detta kan påverka din båtpallning och vi uppmanar alla berörda medlemmar att snarast titta till sin båt och kontrollera att den står stadigt.