Städdag


Städdag: 27 maj klockan 18.00. Medlemmar som deltar kan kvittera ut en ersättning på 200 kronor.