Trådlöst i hamnen


Nu finns det trådlös internetaccess i hamnen från klubbhuset. Nätet heter SBK_Internet, lösenordet sitter anslaget i klubbhuset.