Arvoderad personal


Angående styrelsens proposition om att arvodera en person att sköta den dagliga verksamheten i SBK

Det har visat sig vara svårt för styrelsen att enas om vilken förändring detta skulle innebära vilket har resulterat i att jag avstår från uppdraget. Driften av SBK kommer således att skötas på sedvanligt sätt genom ideellt arbete. Styrelsen vill härmed be om förståelse för att servicegraden inte alla gånger kan vara fullständig då samtliga styrelsemedlemmar och funktionärer i fortsättningen enbart kan engagera sig på sin fritid.

Med vänlig hälsning

Gordon Ishammar
Ordförande