Nya bokningssystemen i bruk


Nu har klubben helt gått över till BAS-K som administrativt system för hantering av medlemsinformation, båtplatser, vakt- och stugbokningar. Alla medlemmar har fått inloggningsuppgifter per e-post. I Bas-K finns också en virtuell matrikel där man kan se sina egna medlemsuppgifter, få information om kommande och betalda avgifter avgifter samt se sina scheman för vakt och stugor som man bokat. I matrikeln når man också adress, telefon och e-postadresser till andra medlemmar.