Medlemsenkät 2021 – Sammanställning


Allmänt


Faciliteter


Svarsalternativet ”Ingen åsikt” drar ner den genomsnittliga poängen då de räknas in i det totala antalet svar utan att bidra med några poäng.


Information från klubben


Vakthållning


Klubbholmen


Härsö


Aktiviteter


Övrigt


Svarsalternativet ”Ingen åsikt” drar ner den genomsnittliga poängen då de räknas in i det totala antalet svar utan att bidra med några poäng.