Informationsmöte framtida båthantering


Den 23 och 30 maj hålls ett informationsmöte kl.19-21 vid klubbhuset i hamnen för att informera om ändrade planer gällande framtida båthantering.

.