På gång i hamnen


För den intresserade kommer vi att löpande lägga ut de handlingar som berör tillstånd & överklaganden för bryggan till båtbottentvätt och sjöräddningsbåt. Senast uppdaterad 7 februari 2019

Båttvätt i PålnäsvikenOktober 2013 SBK slår nu ännu ett slag för miljön. Nu har vi uppsamlingssäckar för den glykolblandning som körs genom motorn vid vinterkonserveringen. Genom att använda säcken hamnar glykolen inte på marken och blandningen kan, om man så vill, återanvändas nästa år eller tömmas i glykolfatet i miljöboden. Det finns tre olika säckar: en säck som passar utombordare, en för […]

Glykolsäckar sparar miljön i hamnenSeptember 2013 Tio av klubbens medlemmar fick sina båtar tvättade i hemmahamnen med en mobil bottentvätt lördagen 21 september. Lukas Blom som här tvättar sin Windy 22 var mycket nöjd med resultatet. Senast uppdaterad 5 september 2013

Premiär för bottentvätt i Pålnäsviken


April 2013 Alla platser på bensinbryggan har nu försetts med y-bommar. Ett av skälen till bytet är att klubben kan spara in de dryga reparationskostnaderna för bojar. Andra fördelar är att det blir lättare att lägga till och att en större vattenspegel frigjorts bakom båtarna då bojarna försvunnit. I och med denna nyordning har segelbåtarna som tidigare legat vid bensinbryggan […]

Y-bommar och flytt av båtarna vid bensinbryggan


Mars 2013 Alla svajbojar har i vinter försetts med nya nummer. Den tidigare numreringen skapade en viss förvirring då det fanns två nummerserier med samma siffror – en för den norra delen av Pålnäsviken och en för den södra delen. Det hände att medlemmar tog fel och lade sig vid en boj på södra sidan när de skulle ligga på […]

Nya nummer på bojarnaNovember 2012 De trasiga spåren för subliften har under våren reparerats för att säkra en problemfri och smidig sjösättning. Vi utvärderar nu olika system för toatömning samt ansöker om bygglov för den flytponton som ska härbärgera toatömningsanläggningen vid mastkran. Syftet med att placera denna anläggning vid mastkranen är att samma flytponton också kommer att vara till hjälp vid användandet av […]

Fler förbättringar på gång