enkater


Allmänt Faciliteter Svarsalternativet ”Ingen åsikt” drar ner den genomsnittliga poängen då de räknas in i det totala antalet svar utan att bidra med några poäng. Information från klubben Vakthållning Klubbholmen Härsö Aktiviteter Övrigt Svarsalternativet ”Ingen åsikt” drar ner den genomsnittliga poängen då de räknas in i det totala antalet svar utan att bidra med några poäng. Senast uppdaterad 8 februari […]

Medlemsenkät 2021 – Sammanställning


Via detta forum kan ni diskutera ämnen inför årsmötet. Tänk på att hålla en trevlig ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort olämpliga inlägg! Senast uppdaterad 29 januari 2021

Diskussionsforum årsmöte 2021