VA-arbeten i Neglingemaren


Nacka kommun utför för närvarande VA-arbeten i Neglingemaren, något som begränsar framkomligheten i och kring densamma.