Spolplattan redo att användas


Vår nya spolplatta med tillhörande reningsverk är nu redo användas.

Den ligger på hamnplanen vid upptagningsrampen och det är där man ska spola av/tvätta/borsta sin båt.

Om man torrsätter båten i klubbens regi kommer våra funktionärer ansvara för detta med vår nyinköpta högtryckstvätt. Väljer man att ta upp i egen regi får man använda egen högtryckstvätt. Koppla in tvätten i uttaget under tryckknappen på det rostfria skåpet som startar reningsverket. Tryck på knappen och det är spänning på uttaget i ungefär trekvart. Skulle tiden inte räcka till, tryck en gång till.

Spola gärna av plattan och rännan efter tvätt.

Lycka till!