Hamnutbyggnad dröjer


Nacka kommun har beslutat att inleda ett så kallat planförfarande för att ta ställning till båtklubbens ansökanom att få bygga ut antalet brygplatser i hamnen. Ett beslut väntas dock först 2015.