Extra sjösättningshelg


Även helgen den 21 – 22 maj är det möjligt att sjösätta med slamkrypare. Bokas via hemsidan