Årsmöte 2016


Årets årsmöte äger rum onsdagen den 16 mars klockan 19.00 i Igelbodaskolans aula.

Årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan i den takt de blir färdiga under menyn Årsmöte 2016.

Utskrifter av handlingarna kommer att finnas att hämta nere i klubbhuset samt på plats på årsmötet.