Y-bommar och flytt av båtarna vid bensinbryggan


April 2013

Ybommar pa plats

Alla platser på bensinbryggan har nu försetts med y-bommar. Ett av skälen till bytet är att klubben kan spara in de dryga reparationskostnaderna för bojar. Andra fördelar är att det blir lättare att lägga till och att en större vattenspegel frigjorts bakom båtarna då bojarna försvunnit.

I och med denna nyordning har segelbåtarna som tidigare legat vid bensinbryggan fått ny plats vid andra bryggor medan motsvarande antal motorbåtar flyttats till bensinbryggan. Samtidigt har det skett en omflyttning av de flesta båtar på bensinbryggan. De som är berörda har kontaktats via e-post. Platserna på bryggan är nu också utmärkta med medlemsnummer.