Vaktrapport


Innan avslutat vaktpass vänligen fyll i vaktrapporten!

Vaktrapport

Närvarande

Närvarande medlemmar, medlemsnummer och namn

Icke närvarande

Bokad medlem som inte infunnit sig, medlemsnummer och namn.

Redogörelse

Iaktagelser och noteringar gjorda under vaktpasset

Utförda uppgifter

Gästplatser

Information om gästande båtar
Via hemsidan eller Swish till 1232980035
Medlemsnummer
Sending