Vaktbokning


Alla medlemmar som utnyttjar klubbens faciliteter (sommarplats, vinterplats, bod eller mastförvaring) ska gå vakt i hamnen en gång per säsong och kan själva boka sina pass här på hemsidan. Det ska ske innan sista april varje år.

Den som inte själv går in och bokar  senast den 30/4 får ett pass genom utlottning.

 

För tidpunkt när bokningen öppnar se kalendern.

Bokning sker i Bas-K som är klubbens registersystem. Inloggningsuppgifter till Bas-K har skickats ut till medlemmarna per e-post i februari 2014.

Byta pass
Om du när bokningarna är gjorda vill byta nattpass eller skaffa en ersättare klickar du på denna länk:

Vaktersättare & Byta pass.