Kappsegling


Kappsegling 3 använd

Sedan många år tillbaka arrangerar klubben kappseglingar för medlemmar på Baggensfjärden. Ambitionen är att ordna familjekappseglingar under gemytliga former. Arrangemanget går av stapeln under fem onsdagar på våren och lika många gånger i början av hösten.

De som vill vara med samlas vid klubbhuset vid 18-tiden och seglar sedan en dryg timme med start och målgång i Pålnäsviken. Efter seglingen grillar deltagarna korv på bryggan och pratar om segling i väntan på att kvällens resultat räknas fram.

Vi seglar efter handicapsystemet SRS, Svenskt RespitSystem, där varje båt åsätts ett SRS-tal i förhållande till hur båten seglat mot andra båtar under en följd av år. Det gör det möjligt att anordna kappseglingar med olika stora båtar i samma kappsegling. Blåser det för mycket eller om det saknas besättningsmedlemmar kan man segla utan spinnaker och kompenseras då med sänkt SRS-tal. Att SRS är välbeprövat och att den skickligaste seglaren vinner visar resultaten i våra seglingar där båtar av alla storlekar och former tar hem topplaceringarna.

Notera att från och med 2017 så gäller nya SRS-tal, se SRS 2017

Personligt handicap LYST
Vi fortsätter även i år med det personliga handikappsystem LYST parallellt med den vanliga SRS-räkningen i våra familjekappseglingar på SBK. Fördelen är att vi får en jämnare resultatlista och att alla kan tävla med båt, besättning och segel på sina villkor. Dessutom får vi en möjlighet att se hur vi utvecklas som seglare och segeltrimmare, lite som i golf alltså. Handicapsystemet premierar den båt som gjort de största framstegen under en säsong.

Lyst (7 februari, 2019)

OBS! SRS är fortfarande klubbens officiella handicapsystem.

Ni som har båt men är ovana vid kappsegling kan finna duktiga gastar/skeppare i vår

Facebook-grupp
Vi har sedan 2016 en Facebookgrupp där vi publicerar resultaten m.m., där finns det också möjlighet att anmäla sig som gast och även hitta gastar. Kappsegling på Baggen.

Fler arrangörer sökes
För att hålla igång onsdagsseglingarna behöver vi vara några till som hjälps åt att ordna seglingarna. Det vi gör rent praktiskt är att arrangera grillningen, ta emot anmälningar, tuta vid starten, skriva målgångsprotokoll och räkna ut resultat. Men framförallt umgås vi kring något som vi tycker är riktigt kul!

Anmäl gärna ditt intresse till Kappseglingskommittén.