Fler förbättringar på gång


November 2012

De trasiga spåren för subliften har under våren reparerats för att säkra en problemfri och smidig sjösättning.

Vi utvärderar nu olika system för toatömning samt ansöker om bygglov för den flytponton som ska härbärgera toatömningsanläggningen vid mastkran. Syftet med att placera denna anläggning vid mastkranen är att samma flytponton också kommer att vara till hjälp vid användandet av mastkranen samt att servicen ska vara lätt tillgänglig för gästande båtar.

Samtidigt jobbar flera medlemmar i styrelsen med att finna den bästa lösningen för vår kommande spolplatta. Att förverkliga denna spolplatta är ett stort projekt som kräver både planering och eftertanke för att klubbens behov ska tillgodoses på bästa sätt. Vi kommer att återkomma flera gånger i detta ärende.