Båttvätt i Pålnäsviken


För den intresserade kommer vi att löpande lägga ut de handlingar som berör tillstånd & överklaganden för bryggan till båtbottentvätt och sjöräddningsbåt.

Namn Ändrad
2016-03-21 Komplettering Bygglov 2019-02-07
2016-04-12 Yttrande 14 Grannar 2019-02-07
2016-04-15 SBK Kommentar Till 14 Grannar 2019-02-07
2016-04-15 Yttrande Från Nacka Miljövårdsråd 2019-02-07
2016-04-19 SBK Kommentarer Nacka Miljövårdsråd 2019-02-07
2016-10-07 Beslut Vattenverksamhet 2019-02-07
2016-10-26 Avslag överklagan Bygglov 2019-02-07
2016-10-26 Avslag överklagan Nacka Miljövårdsråd 2019-02-07
2016-11-24 Överklagan Mark- & Miljödomstolen 2019-02-07
2017-03-02 Föreläggande Mark- & Miljödomstolen 2019-02-07
2017-03-22 Yttrande Mark- & Miljödomstolen 2019-02-07